Område Syd-Øst

Velkommen til Område Syd-Østs hjemmeside. Her kan du læse lidt om vores geografiske fordeling, lidt om områdelederen, se den Pædagogiske Handleplan, med tilhørende pædagogiske læreplaner og årshjul, samt se områdebestyrelsens sammensætning.

Grønnevang Børnehus er en del af Område Syd-Øst bestående af de 9 dagtilbud :

Arresø Børnehus, St. Lyngby
Kornmarkens Børnehuse, Skævinge
Firkløveren, Gørløse
Uvelse Børnehuse, Uvelse
Ny Hammersholt Børnehus, Ny Hammersholt
Børnestien Clausensvej, Hillerød Øst
De Tre Huse, Hillerød Øst
Grønnevang Børnehus, Hillerød Øst
Troldehøjen, Nødebo  

Områdeleder i Område Syd-Øst er Pia Andersen, pande@hillerod.dk 72 32 49 02

Daglig leder i Grønnevang Børnehus er Lene Nørgaard, len@hillerod.dk 72 32 47 50