Alle har ret til at have indflydelse på eget liv under hensyntagen til andre og de ting, som omgiver os

Børnene skal have mulighed for at lege og lære hver dag

Børnene skal hver dag motorisk og sansemæssigt udfordres

Udelivet er en naturlig del af vores hverdag

Børnene skal have kendskab til nærmiljøet

Vi har forventninger til hinanden

Vi har traditioner

Vi er miljøbevidste

Vi har få regler – og de regler vi har, er for at sikre, at vi ikke er til fare for os selv og hinanden

Vi vil have en ustresset hverdag.