Rummelighed

Når vi siger, at Grønnevang Børnehus skal være rummelige huse, mener vi, at der skal være plads til alle børn og forældre på lige vilkår. Og at alle skal føle sig velkomne til at være her i det omfang, man har tid og lyst. 

 • Nogle børn må ikke spise svinekød, så det tilrettelægges spiseplanen efter, eller der serveres en anden

  Nogle forældre har brug for megen kontakt til personalet og får det, mens andre ikke har brug for så megen kontakt.

  Nogle børn har brug for en ekstra hånd i perioder af deres udvikling, mens andre ikke har.

Alle disse eksempler, og der kunne være mange flere, er noget vi som personale hele tiden forholder os til.

Det, som er vigtigt for os, er, at vi som personale og forældre har afstemt vores forventninger til hinanden om, hvordan det er for det enkelte barn og for den enkelte familie.

Mangfoldighed

Når vi siger vi vil være mangfoldige, mener vi, at vi vil gribe vores muligheder an på mange forskellige måder og med mange forskellige indfaldsvinkler.

Vi vil møde barnet, hvor det er, på dets udviklingstrin og med dets baggrund og derudfra tilrettelægge pædagogikken omkring det enkelte barn.

Vi har ansat en personalegruppe, som spænder vidt i både alder, kunnen, styrke, holdninger, etnicitet og køn. Personalet har vidt forskellige forudsætninger, nogle har ingen erfaring, andre har lang, nogle er gode til udendørsaktiviteter, og andre er bedre til indendørs.

Personalegruppens bredde kommer til udtryk på forskellige tider af dagen og på forskellige årstider.

Vi tror at med personalets forskellighed, vil det være muligt at fange det enkelte barns opmærksomhed og finde dets interesse og styrke. På samme måde som det er en styrke for barnet at have mange forskellige børn og voksne omkring sig.

Børnene er meget hurtigt bevidste om at bruge de forskellige voksne på forskellige tidspunkter og dermed få succes. Hvilket, vi synes, er en god ting at kunne.

Mangfoldigheden kommer derfor også til at handle om mange forskellige gøremål og oplevelser. Og aktiviteter, som er spredt ud over hele dagen og ikke kun på bestemte tidspunkter.

Mangfoldighed handler om at se alle livets muligheder. Vi vil gerne være kreative og opfindsomme, men vil også gerne bruge en skabelon og være reproduktive i vores handlinger.

Det er vigtigt hele tiden at holde fast i, at den ene måde at have aktiviteter på ikke udelukker en anden.

Respekt, tillid og tryghed

Det samspil, hvori vi alle i Grønnevang Børnehus indgår, skal være respektfuldt, tolerant og uden fordomme, og det skal foregå i et tillidsvækkende og trygt miljø.

Vi tilstræber en åben kommunikation ansatte imellem og i forhold til forældregruppen med henblik på at skabe tryghed.

Vi har respekt for børnenes kompetence til selv at sige fra og til, og derfor tvinger vi heller ikke nogen til at lege sammen. Vi støtter dem i de valg, de foretager, og er opmærksomme på, om det altid er de samme, som ikke har lyst, eller som bliver holdt ude. Det kan være i form af undrende spørgsmål, som får børnene til at reflektere.

 • Når et barn er ked af det og måske uvenner med en voksen, kan man godt få trøst hos en anden voksen. En konflikt føres ikke videre.

  Børnene må udtrykke alle følelser, og de bliver respekteret. Vores opgave er at give barnet redskaber til at komme ud med sine følelser. Det kan være, vi siger til et barn, som har slået et andet barn; ” Lige nu tror jeg du er vred fordi … og det er i orden, men næste gang er det bedre, du tramper i gulvet eller henter en voksen til at hjælpe dig”.

  Det er vigtigt at vise barnet, at man kan lide det, som det er og ikke for, hvad det kan og gør.

  Ved at passe på hinanden og vores ting og ikke at være hærgende, er vi med til at fremme ansvar og hensyn i børnene.

  Vi fjoller med børnene, fordi det er sjovt, og fordi det er dejligt at grine sammen. Børnene kan samtidigt lære at stå frem og være ”klovn” i sådanne situationer.

  Vi vil være nærværende i vores samspil og tillader derfor ikke afbrydelser af andre børn og voksne, men siger til barnet, at vi gerne vil lytte om et øjeblik, og ikke mindst husker vi at vende tilbage efter et øjeblik.

Alle disse situationer, og der kunne nævnes mange flere, udspilles hver dag. Vi tror på, at ved at møde barnet med respekt, indlevelse og som en medspiller og ikke modspiller, fremmer vi børnenes lyst og evne til at være sammen med andre mennesker, at de bliver socialiserede, og at deres eget selvværd vokser. Dette er igen med til at gøre dem til selvstændige individer, som kan handle og tænke selv.