Vores holdning

Vores holdning er at:

Alle mennesker, børn som voksne er forskellige. Vi har forskellige historier med hjemmefra, vores familiemønstre er forskellige, og vi kommer fra forskellige kulturer, hvor vi har forskellige traditioner.

Barnet er født med social kompetence, hvilket betyder, at barnet er i stand til at indgå i relationer med andre mennesker, som det kan spejle sig i og som kan støtte barnet i dets udvikling.

Vi er afhængige af hinanden og det fællesskab, hvori vi indgår.

Som mennesker er vi alle ligeværdige, vi anerkender andres ret til at være anderledes.

Alle mennesker er noget ganske særligt