Vores værdier

Rummelighed

Vi siger, at Grønnevang Børnehus skal være rummelig, at der skal være plads til alle børn og forældre på lige vilkår. Og at alle skal føle sig velkomne til at være her i det omfang, man har tid og lyst. 

 • Nogle børn må ikke spise svinekød, så det tilrettelægges spiseplanen efter, eller der serveres en anden
 •  Nogle forældre har brug for megen kontakt til personalet og får det, mens andre ikke har brug for så megen kontakt.
 •  Nogle børn har brug for en ekstra hånd i perioder af deres udvikling, mens andre ikke har.

Alle disse eksempler, og der kunne være mange flere, er noget vi som personale hele tiden forholder os til.

Det, som er vigtigt for os, er, at vi som personale og forældre har afstemt vores forventninger til hinanden om, hvordan det er for det enkelte barn og for den enkelte familie.

Mangfoldighed

Vi vil være mangfoldige og gribe vores muligheder an på mange forskellige måder og med mange forskellige indfaldsvinkler.

Vi vil møde barnet, hvor det er, på dets udviklingstrin og med dets baggrund og derudfra tilrettelægge pædagogikken omkring det enkelte barn.

Vi har ansat en personalegruppe, som spænder vidt i både alder, kunnen, styrke, holdninger, etnicitet og køn. Personalet har vidt forskellige forudsætninger, nogle har ingen erfaring, andre har lang, nogle er gode til udendørsaktiviteter, og andre er bedre til indendørs.

Personalegruppens bredde kommer til udtryk på forskellige tider af dagen og på forskellige årstider.

Vi tror at med personalets forskellighed, vil det være muligt at fange det enkelte barns opmærksomhed og finde dets interesse og styrke. På samme måde som det er en styrke for barnet at have mange forskellige børn og voksne omkring sig.

Børnene er meget hurtigt bevidste om at bruge de forskellige voksne på forskellige tidspunkter og dermed få succes. Hvilket, vi synes, er en god ting at kunne.

Mangfoldigheden kommer derfor også til at handle om mange forskellige gøremål og oplevelser. Og aktiviteter, som er spredt ud over hele dagen og ikke kun på bestemte tidspunkter.

Mangfoldighed handler om at se alle livets muligheder. Vi vil gerne være kreative og opfindsomme, men vil også gerne bruge en skabelon og være reproduktive i vores handlinger.

Det er vigtigt hele tiden at holde fast i, at den ene måde at have aktiviteter på ikke udelukker en anden.

Respekt, tillid og tryghed

Det samspil, hvori vi alle i Grønnevang Børnehus indgår, skal være respektfuldt, tolerant og uden fordomme, og det skal foregå i et tillidsvækkende og trygt miljø.

 • Vi tilstræber en åben kommunikation mellem ansatte og forældre
 • Vi har respekt for børnenes kompetence til selv at sige fra og til, og derfor tvinger vi heller ikke nogen til at lege sammen.
 • Vi støtter børnene i deres valg
 • Vi støtter børnene i at vise deres følelser og hjælper dem med at sætte ord på
 • Vi holder af barnet som det ér og ikke for, hvad det kan og gør.
 • Vi passer på hinanden og vores ting
 • Vi fjoller med børnene, fordi det er sjovt, og fordi det er dejligt at grine sammen.
 • Vi vil være nærværende i vores samspil

 

Alle disse situationer, og der kunne nævnes mange flere, udspilles hver dag. Vi tror på, at ved at møde barnet med respekt, indlevelse og som en medspiller, fremmer vi børnenes lyst og evne til at være sammen med andre mennesker, at de bliver socialiserede, og at deres eget selvværd vokser.