Vores vision

Visionen for Grønnevang Børnehus skal betragtes som vores ”ledestjerne” – den vej vi ønsker at gå – det vi vil opnå indenfor de næste år.

Grønnevang Børnehus er den daginstitution, som huser alle områdets børn, og som skaber plads til tilflyttere og andre interesserede.

Vi vælger at se muligheder og finde løsninger på hverdagens udfordringer.

Der er tid og overskud til fordybelse, spændende ting, gode lege, gode tilbud, alle er aktive og med fremme i den pædagogiske udvikling. Hverdagen med børnene er præget at trygge relationer og samspil mellem børn og voksne. Og børn og børn i mellem.

Der skal være trivsel og glæde blandt børn, forældre og ansatte.  En trivsel, som har sit udspring i engagement, overskud, humor og glæde.

Personalet har en høj faglighed, der er størst mulig tryghed i ansættelsen og optimal udnyttelse af alle ressourcer.

Vi udlever vores værdier – og vi gør det i respekt for og anerkendelse af, at vi alle er forskellige.