Det pædagogiske arbejde

Arbejdet med udsatte børn

 

I hele Grønnevang Børnehus vil vi altid tage udgangspunkt i det enkelte barn. Det betyder også, at er et barn udsat, i vanskeligheder, har særlige behov af større eller mindre karakter, agerer vi professionelt ved i første omgang at tage kontakt til barnets forældre og dernæst relevante fagfolk.

Fortolkningen af udsatte børn er bred, kan også defineres som børn med særlige behov.  Her kan der tænkes på børn med anden etnisk baggrund, og som ikke taler dansk i hjemmet, men der kan også tænkes på børn med handicaps, familier i vanskeligheder, børn som tilbringer megen tid uden den ene eller begge forældre, børn som afviger meget i dets udvikling i forhold til jævnaldrene, børn der af den ene eller anden årsag ikke trives, listen kunne blive meget lang.

Men for de børn, som for alle børn, i Grønnevang gælder, at det eneste retfærdige er, at møde børnene forskelligt.

Barnet, som har brug for ekstra sprogstimulering, får det. Børn med handicaps vil ofte have en handleplan, som følges. Børn, der tilbringer megen tid i institutionerne, har måske mere brug for et skød eller en håndsrækning og får det. Barnet, hvis forældre skilles, kan være sårbart i en periode, hvor vi må drage ekstra omsorg, hvilket vi gør. Børn, som afviger i deres udvikling, eller som ikke trives, vil der blive taget individuelt hånd om.

Vi er af den holdning, at børn i vanskeligheder, børn med særlige behov, ofte klares mellem forældre og pædagoger ved, at vi sammen sætter nogle mål for en indsats, hvor alle bidrager med handlinger til gavn for barnet, og at det sker i en tillidsfuld løbende dialog, gennem samtaler, hvor vi evaluerer og sætter nye mål.

Viser det sig herefter, at barnet ikke ændrer adfærd eller ikke er modtagelig for den pædagogiske indsats, at det ikke lykkes for os finde nye handlemuligheder over for barnet, vil vi søge supervision med henblik på, at vi i personalegruppen får nye indfaldsvinkler til at hjælpe barnet i vanskeligheder. Det kan være talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller familierådgiver. Nogle gange er det relevant, at flere fagfolk er draget ind.